Archives: nkul

Uniflex, nytt verktøy fra Aschehoug

7. mai 2008 | By einberg | 5 Comments | Filed in: lms, nkul, utvikling, web2.0.

Uniflex (også skrevet som Unifleks) er et Universelt digitalt verktøyprogram for alle, utviklet av Aschehoug og Inspera, på initiativ av, og med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Det er utviklet spesielt for elever med særskilte og sammensatte behov, sekundær målgruppe er «alle under opplæring». Systemet krever pålogging med brukernavn og passord, Aschehoug har fått midler til FEIDE-tilpasning. • Read More »