Archives: læremidler

Kamp om olje og kunnskap

28. september 2008 | By einberg | 10 Comments | Filed in: fronter, its learning, kunnskap, læremidler, lms, ndla, skole.

Kampen mellom NDLA og forlagene kan sammenlignes med kampen som foregikk mellom Statoil og oljeselskapene for 30 år siden. Forlagenes anfører Aschehoug sabler ned NDLA, men stiller selv frekke krav til skolene om ubetalte administratorer samtidig som de driver ulovlig bundling av læremidler og læringsplattform. Dagsrevyen hadde lørdag et innslag om de stadig økende inntektene • Read More »

Oversikter over digitale læremidler

25. august 2008 | By einberg | 2 Comments | Filed in: kunnskapsdepartementet, læremidler, skole, utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har hver sine nettsteder rettet mot skoleverket, henholdsvis Skolenettet.no og Utdanning.no, som begge har oversikter over digitale læremidler. Det er litt rart å legge merke til parallellkjøringen, og jeg har ikke helt fattet grunntanken med å ha to så like offentlige tjenester. Skolenettet er nylig relansert, så enten ligger det en klar • Read More »

NKUL 2008 – Hva er digital kompetanse i matematikk?

8. mai 2008 | By einberg | No Comments | Filed in: digital kompetanse, læremidler, matematikk.

Universitetslektor Arne Amdal, PFU NTNU tok for seg muligheter og utfordringer ved bruk av digitale hjelpemidler for lærerutdannere og lærere i matematikk. Amdal innledet med å si at motstanden mot nye ting har alltid vært stor i skolen. Rutepapir ble introdusert i 1833, men kom ikke i vanlig bruk før ved århundreskiftet. Diskusjonen dukker opp • Read More »

NKUL 2008 – Lokus 123

8. mai 2008 | By einberg | 1 Comment | Filed in: forlag, læremidler.

Aschehoug presenter nyheter fra nettstedet Lokus 123, fagressurser for 1. – 10. trinn. Mye av det som er lagd for ungdommsskolen kan sikkert osgå brukes som repetisjon og tilleggsstoff for svake elever på videregående, men det er naturligvis et ressursspørsmål, etter som ressursen blir lukket den 1. juni. Oppdatert 12/5-08: Jeg mente det både ble • Read More »

Krampetrekninger fra forlagene?

12. april 2008 | By einberg | 3 Comments | Filed in: copyright, forlag, læremidler, mit, ndla, skole.

Massachusetts institute of technology har lagt ut lærestoff fra mer enn 1800 av sine kurs under Creative Commons-lisens. Mange har full videodekning av forelesningsrekka i kurset, i tillegg til at det er lagt ut notater, oppgaver og andre ressurser. Kurset 8.02 Electricity and Magnetism har 37 stk. 50-minutters videoforelesninger som kan betraktes med Real One • Read More »

NDLA-kurs for lærere på Hell, den 13- og 14. mars 2008

15. mars 2008 | By einberg | No Comments | Filed in: digital kompetanse, ikt, internett, læremidler, motivasjon, ndla, pedagogikk, skole, skrive, teknologi, web2.0.

I rekken av kurs for lærere, som holdes over hele landet, innledet Jarle Ragnar Meløy og Tommy Nordeng fra Firmaet Cerpus samlinga på Hell, der drøyt 50 lærere fra Nord- og Sør-Trøndelag i to dager fikk høre om NDLA, digitale læringsressurser og digitale verktøy. Cerpus AS er leid inn som rådgivende firma for NDLA, blant • Read More »

Svensk IT-satsing i skolen

25. februar 2008 | By einberg | No Comments | Filed in: ikt, kunnskap, læremidler, svensk.

Det har ofte blitt hevdet at Sverige ligger etter oss når det gjelder IKT-satsing i skoleverket, men i de siste par årene har de laget mange bra ressurser for skoleledere, lærere og elever. Det som er litt typisk svensk, er at de har en jordnær tilnærmingsmåte til temaet: det som lages skal være nyttigt. Jeg • Read More »

Lærebøker, IKT og vitalisering

27. januar 2008 | By einberg | No Comments | Filed in: blogging, copyright, forlag, ikt, læremidler, ndla, pedagogikk, skole.

Venke Vik fra Nordland fylkeskommune har en meget god artikkel på NDLAs prosjektweb, om produksjon og bruk av digitale læremidler. Jeg har stor tro på NDLA-modellen, mens mange rynker på nesen av tiltaket, med kommentarer som: «Det brukes enormt mye penger», og «Det er ikke mye de har fått til så langt.» Til kritikerne vil • Read More »

Digital eksamen = papirbasert eksamen

13. desember 2007 | By einberg | 3 Comments | Filed in: bærbar-pc, digital kompetanse, eksamen, ikt, internett, kunnskap, læremidler, ndla, pedagogikk, skole.

I Program for digital kompetanse kan man lese følgende programerklæring: «Fra våren 2005 skal bruk av IKT i avgangsprøver i grunnskolen og i eksamener i videregående opplæring gradvis tas i bruk.» Dette var klar tale, og skoler og fylker med ambisjoner om å være langt framme it IKT-sammenheng, har kastet seg rundt, innført pc-er for • Read More »