Archives: læremidler

Med drømmer som drivstoff, og fantasi som motor

9. desember 2007 | By einberg | 2 Comments | Filed in: drømmer, fantasi, internett, kreativitet, kunnskap, læremidler, mobiltelefon, motivasjon, skole, utvikling.

Via Jørn ble jeg oppmerksom på Fredrik Härén, et fyrverkeri av an svenske. Han har bodd i Kina en stund, og på grunn av det fått et ganske annet syn på verden enn de fleste andre svensker. I den tankevekkende forestillingen som starter nedenfor, peker han på alt det som mangler i Sverige, og sikkert • Read More »

NDLA, sett fra innsiden

27. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: læremidler, ndla, skole, web2.0.

Den 26. september ble Nasjonal digital læringsarena offisielt åpnet, og Arne Olav Nygard, som er redaksjonsmedarbeider i norskredaksjonen, har skrevet et blogginnlegg om lanseringen.

Forlagene bøter på sein lærebokdistribusjon

10. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: forlag, læremidler, skole.

På grunn av problemer med produksjon og distribusjon av lærebøker, sitter mange elever og lærere uten de lærebøkene de skal bruke i år. Selv om mange har pc-er, og dermed har tilgang til verdens største bibliotek, er ønsket om bok stadig sterkt. Forlagene gjør nå sitt til at digitale utgaver av det/de første kapitler skal • Read More »

NRK.no/skole er forsinket

4. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: bbc, esa, læremidler, media, nrk, skole, tv.

I desember 2006 ble det slått stort opp at NRKs arkiver skal åpnes for skolene. Dette ble kunngjort både fra Kunnskapsdepartementet og NRK. Det ble fortalt at Kunnskapsdepartementet hadde bevilget åtte millioner kroner til NRK for å etablere et nettilbud for norske skoler under NRK.no/skole. Tilbudet skulle være oppe innen 1. september 2007 med 2000 • Read More »

Utsatt lansering av NDLA

2. september 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: læremidler, ndla, politikk.

Tidsskjemaet for NDLA sprakk, og lanseringen av de første delene av norsk, naturfag og sosial- og helsefag, planlagt den 1. september, er utsatt. De skoler/lærere som har satset på å bruke NDLA sine ressurser dette skoleåret, vil nok med rette være skuffet når de får denne meldingen. De går ikke bare glipp av den starten • Read More »

Oppvarmet pressemelding

22. august 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: forlag, læremidler, opplæringloven, skole.

Elever har en lovfestet rett til læreverk på den målformen de ønsker, men det er mange lærebøker som ikke foreligger på begge målformer til skolestart, nå som Kunnskapsløftet brøyter seg vei. Hva skal man da gjøre når bøkene bare kommer på bokmål? Jeg lette etter opplysninger om dette på sidene til utdanningsdirektoratet. Men hverken rundskriv, • Read More »

Ta i bruk IKT!

15. august 2007 | By einberg | 2 Comments | Filed in: internett, læremidler, programvare, skole, web2.0.

Jeg har fått laget en brosjyre som skal deles ut til alle lærere i de videregående skolene i Nord-Trøndelag ved skolestart nå i høst. Den har tittelen Ta i bruk IKT!, og er tenkt som en idébank når et nytt skoleår skal planlegges. Tanken er at alle pedagoger skal finne noe som er matnyttig for • Read More »

Sentralisert ensretting?

21. juni 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: forlag, læremidler, media, ndla, nyheter.

Jeg hadde et innlegg for to dager siden, om at NDLA holder på og vurderer tilbudte læremidler for innkjøp til sin Arena. I dag meldte NRK P1 i sin nyhetssending kl. 07:00: «Utvalget av digitale læremidler i videregående skoler kan bli for dårlig, det frykter både lærere og skolebokforlag. Fylkene arbeider nå med å skaffe • Read More »