Archives: e-post

«Til alle brukere»

6. februar 2008 | By einberg | No Comments | Filed in: e-post, varsling, ytringsfrihet.

Hvorfor er det slik at det er mye større toleranse for tulle-e-post i en organisasjon enn meldinger som tar opp ting til diskusjon på en skikkelig måte? La oss si at vi har en organisasjon X, som jevnlig oversvømmes av intetsigenede eller «humor»-mail til alle brukere eller store grupper. Ledelsen lar slikt passere, selv om • Read More »