Archives: opplæringloven

Oppvarmet pressemelding

22. august 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: forlag, læremidler, opplæringloven, skole.

Elever har en lovfestet rett til læreverk på den målformen de ønsker, men det er mange lærebøker som ikke foreligger på begge målformer til skolestart, nå som Kunnskapsløftet brøyter seg vei. Hva skal man da gjøre når bøkene bare kommer på bokmål? Jeg lette etter opplysninger om dette på sidene til utdanningsdirektoratet. Men hverken rundskriv, • Read More »

Gratis læremidler

6. juni 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: læremidler, opplæringloven.

I morgen er den store dagen da endringene i opplæringsloven, som skal gi elever i videregående skole gratis læremidler, skal behandles ifølge planen. Endringen som er sentral i denne sammenheng er dette: «§ 3-1 niande ledd skal lyde: Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane • Read More »