Archives: politikk

Elevens glede

24. juni 2011 | By einberg | 2 Comments | Filed in: artikkel, pedagogikk, politikk, skole.

Hva skjer hvis man tar en avisartikkel og systematisk erstatter et begrep – lærer – med et annet – elev? – Ganske rart noen steder, men noen ganger en kilde til ettertenksomhet. Her er i alle fall et forsøk. (Redigert 16/12-14 etter innspill fra Bjørn Helge.) ———————————————————- Av INGE EIDSVÅG- lektor, Nansenskolen, Lillehammer Lett omarbeidet • Read More »

Kraftutbygging gjør norsk natur rikere. – Eller ikke?

25. august 2009 | By einberg | 2 Comments | Filed in: elv, energi, miljø, natur, politikk, skog, teknologi, utvikling, vannkraft.

 NTE (Nord-Trøndelag elektrisitetsverk) meldte opprømt i NTE-posten nr 2, 2009, at de under miljøundersøkelser før en småkraftutbygging hadde oppdaget en ny fiskeart i fylket, og påsto at den planlagte utbyggingen hadde gjort Nord-Trøndelags natur rikere. Hvitfinnet steinulke var funnet i elva Fiskløysa i Lierne (forøvrig like utenfor nyopplettede Lierne nasjonalpark). Det er en liten sensasjon, • Read More »

Satsinga på IKT-pedagogikk må ikke kveles av bakstreverne!

4. januar 2008 | By einberg | 1 Comment | Filed in: bærbar-pc, didaktikk, effektivisering, ikt, kunnskap, kunnskapsdepartementet, pedagogikk, politikk, skole.

Fokus på skole har vært overveldende de siste par måneder, statsministeren viet for eksempel en tredjedel av sin nyttårstale til emnet. Det er imidlertid påfallende hvor fraværende begrepene ”IKT” og ”digital” har vært i debatten. I den grad det har vært nevnt, har det vært som et av de mange forstyrrende elementene de siste årene, • Read More »

Utsatt lansering av NDLA

2. september 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: læremidler, ndla, politikk.

Tidsskjemaet for NDLA sprakk, og lanseringen av de første delene av norsk, naturfag og sosial- og helsefag, planlagt den 1. september, er utsatt. De skoler/lærere som har satset på å bruke NDLA sine ressurser dette skoleåret, vil nok med rette være skuffet når de får denne meldingen. De går ikke bare glipp av den starten • Read More »

Roboter som pleiere

23. august 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: politikk, programvare, robot, sykepleie.

Det er mangel på sykepleiere og hjelpepleiere i Norge, og verre skal det bli, når de store etterkrigskullene med eldre skal ha pleie og stell. I tillegg blir mange førtidspensjonert og uføretrygdet, så pleiebehovet er formidabelt. Det erkjennes at vi har et problem, og løsningene spenner fra å intensivere rekruttering og utdanning, til å importere • Read More »

Lærervernet

25. juni 2007 | By einberg | 2 Comments | Filed in: politikk, skole.

Fangst-rusa mi, Technorati, fanget opp en nyfødt blogg, Lærervernet, som definerer seg selv på denne måten: «Lærervernet er en ny sammensluttning for lærere og andre venner av en skole med begrensninger. Begrensning betyr at vi ikke skal ha flinke barn, men flinke voksne.» Det kan bli interessant å følge med i hvilke sprell som kan • Read More »

Odelstinget har talt

8. juni 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: gratis, læremidler, lovendring, politikk.

5 endringer i opplærings- og friskoleloven ble behandlet i Odelstinget sent på kvelden den 7/6, med direkte overføring på web-tv. (Behandlingen kan ses i opptak.) Det hadde vært en lang dag, og «lufta hadde gått ut av ballongen», som Anna Ljunggren (A) sa. Partiene fikk en taletid på 5 minutter hver, og det sier seg • Read More »