Archives: digital kompetanse

Hva trenger vi å kunne om IKT?

12. februar 2008 | By einberg | 2 Comments | Filed in: digital kompetanse, ikt-pensum, kunnskap.

Ovenstående spørsmål dukker opp igjen og igjen – hva trenger vi å kunne for å være digitalt kompetente? Hva må elevene og hva må lærerne kunne om IKT? Like ofte som spørsmålet dukker opp, like ofte kommer det nye svar, fordi teknologien skifter fortere enn de fleste kan følge med. På bloggen «dangerously irrelevant» har • Read More »

Digital eksamen = papirbasert eksamen

13. desember 2007 | By einberg | 3 Comments | Filed in: bærbar-pc, digital kompetanse, eksamen, ikt, internett, kunnskap, læremidler, ndla, pedagogikk, skole.

I Program for digital kompetanse kan man lese følgende programerklæring: «Fra våren 2005 skal bruk av IKT i avgangsprøver i grunnskolen og i eksamener i videregående opplæring gradvis tas i bruk.» Dette var klar tale, og skoler og fylker med ambisjoner om å være langt framme it IKT-sammenheng, har kastet seg rundt, innført pc-er for • Read More »

Orakler og digital eksamen

17. november 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: bærbar-pc, digital kompetanse, eksamen, pedagogikk, skole.

Digital eksamen i videregående skole våren 2008 kan bli en kontroversiell sak, fordi det ligger i kortene at elever fra forskjellige fylker får ganske ulike prøvebetingelser. Utdanningsdirektoratet har laget det de kaller «IKT-baserte støttesystemer», som er et opplegg for oppgaveflyt, digital sensurering, og effektivisering av administrative rutiner. Hvordan man skal gjennomføre eksamen uten at elevene • Read More »

En elevaktiv skole?

2. november 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: didaktikk, digital kompetanse, pedagogikk, skole.

Jeg merket meg en kronikk fra Dagbladet for en stund siden, som har ligget og gnagd i underbevisstheten. Tittelen er: «Skolen mellom liv og lære«, av Dr.philos Arne N. Jordet. Kronikken tar for seg årsakene til at intensjonene for skolen ikke settes ut i praksis. På papiret har jo den norske skole innført en mer • Read More »

Gratis skolebøker og PC

30. mai 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: digital kompetanse, læremidler.

Den store reformen som skal gi gratis læremidler til elever i videregående skole skal settes ut i livet, i første omgang til elever i VG2 (elever i 2. klasse). Fylkesråd for utdanning, kultur og helse i Nord-Trøndelag fylkeskommune har i dag lagt fram en oversikt over hvordan dette skal løses i vårt fylke. Som deltaker • Read More »