Archives: kunnskapsdepartementet

Overvåking eller rettferdig prøveavvikling?

20. februar 2009 | By einberg | 6 Comments | Filed in: bærbar-pc, eksamen, kunnskapsdepartementet, skole, software, utdanningsdirektoratet, vurdering.

Nord-Trøndelag gjennomfører «rettferdig prøveavvikling» ved å overvåke og logge hva elevene gjør på pc-en i prøve- og eksamenssituasjoner. Selskapet Expect More har publisert en pressemelding om saken, som har utløst reaksjoner både i Computerworld Norge og i Computer Sweden. Nord-Trøndelag fylkeskommune har valgt denne løsningen fordi prøve- og eksamensformene krever kontroll med hvilke hjelpemidler som • Read More »

Oversikter over digitale læremidler

25. august 2008 | By einberg | 2 Comments | Filed in: kunnskapsdepartementet, læremidler, skole, utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har hver sine nettsteder rettet mot skoleverket, henholdsvis Skolenettet.no og Utdanning.no, som begge har oversikter over digitale læremidler. Det er litt rart å legge merke til parallellkjøringen, og jeg har ikke helt fattet grunntanken med å ha to så like offentlige tjenester. Skolenettet er nylig relansert, så enten ligger det en klar • Read More »

Sendinger og opptak fra NKUL 2008

7. mai 2008 | By einberg | No Comments | Filed in: konferanse, kunnskapsdepartementet, webcast.

NKUL 2008 sparkes i gang av Øystein Johannesen fra Kunnskapsdepartementet i dag, 7. mai, kl 14:00. Tittelen på åpningsforedraget er: «De unges medievaner – lærernes utfordringer» – absolutt en aktuell problemstilling for denne bloggen, jevnfør forrige innlegg. For dem som ikke er så heldige å få være til stede, kan Johannesens, og andre utvalgte foredrag • Read More »

Satsinga på IKT-pedagogikk må ikke kveles av bakstreverne!

4. januar 2008 | By einberg | 1 Comment | Filed in: bærbar-pc, didaktikk, effektivisering, ikt, kunnskap, kunnskapsdepartementet, pedagogikk, politikk, skole.

Fokus på skole har vært overveldende de siste par måneder, statsministeren viet for eksempel en tredjedel av sin nyttårstale til emnet. Det er imidlertid påfallende hvor fraværende begrepene ”IKT” og ”digital” har vært i debatten. I den grad det har vært nevnt, har det vært som et av de mange forstyrrende elementene de siste årene, • Read More »