Archives:

NDLA, sett fra innsiden

27. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: læremidler, ndla, skole, web2.0.

Den 26. september ble Nasjonal digital læringsarena offisielt åpnet, og Arne Olav Nygard, som er redaksjonsmedarbeider i norskredaksjonen, har skrevet et blogginnlegg om lanseringen.

Nøkkelen til proteinforståelse

20. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: dna, liv, natur, populærvitenskap, proteiner.

Et forskningsteam ved University of Tennessee and Oak Ridge National Laboratory (ORNL) har ved hjelp av superdatamaskiner tatt et første steg for å rekne seg fram til hvordan proteiner foldes sammen, slik at de inntar sin virksomme struktur. Et protein kan sammenliknes med en fastnøkkel, i den forstand at det bare kan brukes på en • Read More »

Versjon 3.2 av its learning

12. september 2007 | By einberg | 5 Comments | Filed in: its learning, programvare, software, utvikling.

Som jeg skrev om i Skolens puls – skolestart, har vi ventet på noen lanseringer av nye tjenester og nye versjoner siden skolestarten. NDLA og NRK/skole har ikke klart fristene, mens det for its learnings del har gått litt bedre. De kom som annonsert på lufta med versjon 3.2 torsdag den 6., med en del • Read More »

Forlagene bøter på sein lærebokdistribusjon

10. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: forlag, læremidler, skole.

På grunn av problemer med produksjon og distribusjon av lærebøker, sitter mange elever og lærere uten de lærebøkene de skal bruke i år. Selv om mange har pc-er, og dermed har tilgang til verdens største bibliotek, er ønsket om bok stadig sterkt. Forlagene gjør nå sitt til at digitale utgaver av det/de første kapitler skal • Read More »

OOXML går videre til runde tre

5. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: ooxml, standardisering.

ISO-sekretariatet har besluttet at den endelige avgjørelsen om OOXML skal bli en ny ISO-standard, blir tatt på et Board Resolution Meeting den 8. februar 2008. Dette blir tredje runde i kampen om denne viktige avgjørelsen for Microsoft. Første runde vant de, ved at de fikk fasttrack, andre runde tapte de nå, i avstemningen den 2. • Read More »

NRK.no/skole er forsinket

4. september 2007 | By einberg | No Comments | Filed in: bbc, esa, læremidler, media, nrk, skole, tv.

I desember 2006 ble det slått stort opp at NRKs arkiver skal åpnes for skolene. Dette ble kunngjort både fra Kunnskapsdepartementet og NRK. Det ble fortalt at Kunnskapsdepartementet hadde bevilget åtte millioner kroner til NRK for å etablere et nettilbud for norske skoler under NRK.no/skole. Tilbudet skulle være oppe innen 1. september 2007 med 2000 • Read More »

Utsatt lansering av NDLA

2. september 2007 | By einberg | 1 Comment | Filed in: læremidler, ndla, politikk.

Tidsskjemaet for NDLA sprakk, og lanseringen av de første delene av norsk, naturfag og sosial- og helsefag, planlagt den 1. september, er utsatt. De skoler/lærere som har satset på å bruke NDLA sine ressurser dette skoleåret, vil nok med rette være skuffet når de får denne meldingen. De går ikke bare glipp av den starten • Read More »