Lærebøker, IKT og vitalisering

27. januar 2008 | By einberg | Filed in: blogging, copyright, forlag, ikt, læremidler, ndla, pedagogikk, skole.

Venke Vik fra Nordland fylkeskommune har en meget god artikkel på NDLAs prosjektweb, om produksjon og bruk av digitale læremidler. Jeg har stor tro på NDLA-modellen, mens mange rynker på nesen av tiltaket, med kommentarer som: «Det brukes enormt mye penger», og «Det er ikke mye de har fått til så langt.»

Til kritikerne vil jeg bare si to ting: 1: pengebruken er en dråpe i forhold til det som årlig blir spadd ut til forlagene. 2: for å se hva som er oppnådd til nå, kan man bla seg gjennom innholdet i de tre fagene norsk, naturfag og helse- og sosialfag på NDLA. Det er på ingen måte lite som har blitt gjort tilgjengelig så langt!

Et av hovedbudskapene til Venke Vik er at innføring av gratis læremidler betyr at elevene ikke lenger kan bearbeide tekstene i lærebøkene som de selv vil (understreking, kommentering osv), fordi lånte bøker skal leveres feilfrie tilbake. I digitale tekster derimot, kan man enkelt bearbeide tekstene, men her støter man ifølge Vik på et dilemma: «Opphavsrettighetene blir brukt som argument for å hindre understreking av tekst, skriving i tekst, kopiering av tekst osv. Den arbeidsformen som aksepteres i det analoge formatet (bare ikke i utlånsbøker), er plutselig ikke stuereint i det digitale formatet.»

Hun peker også på at lærerne må bli profesjonelle i bruk av digitale læremidler ved å alminneliggjøre IKT i skolen, slik at det digitale blir «like usynlig og like til stede som tavla i læringsarbeidet».

Frank Emil Moen sier i en kommentar til artikkelen: «Flertallet av læremiddelforfattere forlagene benytter seg av jobber allerede i fylkeskommunene. Det er ikke tvil om at vi har et stort potensial innenfor egne rekker.»

Dette er det grunn til å merke seg, slik at lærerne kvitter seg med det noe underdanige forholdet de har til lærebøker. De er skrevet av kolleger, og veldig mange lærere har samme, eller bedre forutsetninger for å prestere like gode ting. Dette kan de etter hvert gjøre gjennom «lag 2» på NDLA, når den funksjonen kommer i drift.

Inntil lag 2 er på lufta er det mulig å starte publiseringen ved å skrive egen blogg, selv om få lærere gjør dette i dag. Skrivesperren er på mange måter en gåte, men jeg tror Janteloven har mye av skylda for at det er mer akseptert å skrive referat fra den lokale runden med pubquiz, (der lærerlag ofte kniver om ledelsen, kunnskapsrike som de er), enn om et faglig tema. Å produsere en fagartikkel er skummelt, fordi man da blir vurdert ut fra sin intellektuelle integritet, og fordi man føler at man må være sikker, ned til siste komma, på at innholdet er korrekt. Jeg håper og tror ikke at det er slik at lærere ikke skriver fordi man: ”..sluttet å skrive da man satte punktum for hovedoppgaven i 1987.” ( Fra bloggen til Leif Harboe.)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.