Satsinga på IKT-pedagogikk må ikke kveles av bakstreverne!

4. januar 2008 | By einberg | Filed in: bærbar-pc, didaktikk, effektivisering, ikt, kunnskap, kunnskapsdepartementet, pedagogikk, politikk, skole.

Fokus på skole har vært overveldende de siste par måneder, statsministeren viet for eksempel en tredjedel av sin nyttårstale til emnet. Det er imidlertid påfallende hvor fraværende begrepene ”IKT” og ”digital” har vært i debatten. I den grad det har vært nevnt, har det vært som et av de mange forstyrrende elementene de siste årene, fordi det har vært in: ”Man må jo følge med i tiden, må vite.” De to siste ordene er betegnende for holdningen til en del skolefolk som nettopp ikke følger med i tiden.

Det som har blitt trukket fram som aktuelle tiltak for å få Norge oppover på PISA-rankingen, og andre skolemålinger, har særlig vært:

  • lærerne må få tilbake sin autoritet, og kunne styre læringen mye sterkere
  • undervisningen i lesing, skriving og regning må styrkes
  • kunnskapsnivået må jevnlig sjekkes gjennom nasjonale tester
  • lærerlønninger må opp, eventuelt differensieres
  • lærerutdanningen må bedres, og etterutdanning av lærere må økes
  • elevene må få mer undervisningstid, og tiden må utnyttes bedre
  • skolen må få fastere struktur, og bruk av klasserom og organisering i klasser må tilbake
  • foreldrene må ta større del i opplæringen

Hvis man går inn i og ser på de foreslåtte tiltakene, ser man at mange av dem er fornuftige, mens andre er bakstreverske. Hva som er hva, ser man når setter dem inn i en sammenheng med bruk av IKT. Det som må til er nemlig at det i alle sammenhenger blir snakket og tenkt i retning av digitale løsninger, fordi det er det som er den ene sammenbindende faktoren som blant annet kan være med og gi oss den strukturen det ropes etter.

Digitale systemer og ressurser som støtter læring har vært tilgjengelige lenge nå, men lederne i skolen vet ofte for lite om dem, eller de er for svake til å sette inn krav om obligatorisk bruk, samtidig som lærerne jevnt over kan for lite. I videregående skole søker alle elever elektronisk om inntak, alle skal gjennomføre nasjonale prøver på nett, og alle får et elektronisk behandlet vitnemål når de er ferdige, men til nå har det vært lærerens valg av metode som har avgjort om elevene får bruke pc i læringsarbeidet, og slik kan det ikke fortsette.

IKT må derfor høyt opp på dagsorden i skolen igjen, slik at vi kan få en fornyet styrke, og retning på satsingen. Statssekretær Lisbet Rugtvedt holdt en tale på konferansen «Skolen i digital utvikling» den 6. desember 2007, der hun blant annet sa: ”Vil Regjeringen satse videre på IKT? Svaret er et utvetydig ja. … Hvordan vi skal satse, dvs. hvordan innpakningen skal være – strategi, plan eller program – vil vi komme tilbake til i løpet av første halvdel til neste år.”

Jeg tror det blir en stormfull vår, der kampen mellom gammel og ny pedagogikk kommer til å rase på mange fronter, og da forhåpentligvis i åpent lende, slik at det er mulig å diskutere både premisser og konklusjoner!


One comment on “Satsinga på IKT-pedagogikk må ikke kveles av bakstreverne!

  1. Dette var meget interessant! Så interessant at jeg bygde videre på det du skriver <A HREF="http://gjemmesiden.blogspot.com/2008/01/om-pisa-ikt-og-erfaringsdeling.html&quot; REL="nofollow">mitt eget blogginnlegg</A>…

Legg igjen en kommentar til Svend Andreas Horgen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.