Fjern kjeppene i NDLA-hjulene!

22. desember 2007 | By einberg | Filed in: forlag, kunnskapsdepartementet, læremidler, ndla, politikk, skole, utvikling.

Kunnskapsdepartementet har i en kort e-post meddelt NDLA at de får midler til videreføring av påbegynte fag, men ikke til utvikling av nye, slik det har vært planlagt.

Man kan undres: har ikke Kunnskapsdepartementet evnen til å ta inn over seg de problemene vi sliter med i skolen? Har de ikke lært noe av den forsmedelige forestillingen i høst, da manglende læremidler fullstendig blottstilte deres sviktende planleggingsevne, og som var medvirkende til at Djupedal gikk av som undervisningsminister? Eller er det slik at rapporten fra konsulentfirmaet Econ-Pöyry var godt tilpasset byråkratiske reseptorer, uimottakelige for vanlig sunn fornuft, fordi de er blendet av det overordnede mantra: et velfungerende marked for digitale læremidler?

Jeg vil minne om at også NDLA måtte tåle mye kritikk for sein levering, i og med at fagene ikke var tilgjengelige 1.september, men det skyldtes i all hovedsak sein saksbehandling og bevilgning fra KD. Frank E. Moen trekker fram følgende forhold:

  • Anbudsrunde og kjøp kunne først gjøres i løpet av sommeren
  • De var ikke i en posisjon der de kunne bestemme omfang, utforming og fremdrift i tilgangstjenestene.

Vi må ikke komme i samme situasjon en gang til! Hvis KD likevel skulle besinne seg, og gå videre med planene for engelsk, kroppsøving og samfunnsfag, må det skje raskt. De har gjennom ren maktbruk skaffet seg kontroll både over finansiering og tilgang til dette prosjektet, men de skal huske at med makt følger ansvar. Hvis den korte meldinga som kom i går ikke øyeblikkelig blir erstattet av en konstruktiv framdriftsplan, tror jeg at tida er moden for at fylkene må se bort fra om de får statlig støtte eller ikke, og selv ta kontrollen over framdrift og innhold. Det er kanskje drastisk, men det er en del ting som taler for det:

  • fylkene vil uansett sitte med regninga, når de statlige midlene til læremidler etter all sannsynlighet tørker ut om et par år
  • de millionene som staten bevilger til NDLA er lite i forhold til det det koster å drive de videregående skolene, så fylkene har et handlingsrom
  • samordnet utvikling og innkjøp er kostnadseffektivt, noe som naturligvis er den egentlige årsaken til alt bråket: fylkene trenger ikke å bruke så uforskammet mye penger til læremidler på denne måten
  • fylkene kan få full kontroll over utviklingsprosessen, og slipper dermed å komme i tidsnød hvert år

One comment on “Fjern kjeppene i NDLA-hjulene!

  1. Leif sier:

    Jeg tror det er en stor fordel å bli kvitt det statlige formynderskapet i NDLA.<BR/>Det blir altfor mange hender på rattet.

Legg igjen en kommentar til Leif Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.