Elevens glede

24. juni 2011 | By einberg | Filed in: artikkel, pedagogikk, politikk, skole.

Hva skjer hvis man tar en avisartikkel og systematisk erstatter et begrep – lærer – med et annet – elev? – Ganske rart noen steder, men noen ganger en kilde til ettertenksomhet. Her er i alle fall et forsøk. (Redigert 16/12-14 etter innspill fra Bjørn Helge.)

———————————————————-

Av INGE EIDSVÅG- lektor, Nansenskolen, Lillehammer
Lett omarbeidet versjon av artikkel i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4155359.ece

MØTET MED LÆRERNE. Hvis skjemaene, kontrollen og rapportene dominerer, da blir eleven en humørløs pedant og skolen en steril målstyringsinstitusjon.

Valgte å bli elev. I 1962 skrev Jens Bjørneboe, selv elev ved Steinerskolen i Oslo i syv år, essayet Eleven og læreren. Der sier han bl.a.: «Elevens egentlige arvesynd er to laster: Pedanteri og humørløshet. (…)Naturligvis er det bare én stemning som kan bringe en elev til å beholde den rette blanding av humor og bestemthet overfor sine lærere, gjennom år etter år. Det er at han går til sitt arbeid i klassen med glede.»

Gleden
Hvorfor valgte jeg selv en gang å bli elev – og hvorfor er jeg etter 38 år i skolen fremdeles elev? Svaret er: Gleden. Den jeg kjente første gang som studentelev i klasse 3a ved Glomfjord skole høsten 1967 – og som jeg opplevde igjen for et par uker siden på Nansenskolen.
Hvilken glede er det jeg snakker om? Gleden ved å fortelle, forklare, dele, lytte til, være sammen med. Gleden ved å forberede meg, finne frem nytt stoff, prøve ut nye metoder. Gleden over å skape noe nytt ved å gi liv til noe gammelt. Gleden ved å forsøke å vekke noe i lærerne, som mine elever en gang vekket i meg. Gleden over noen ganger å lykkes med å finne lærerne der de er – og så vise dem noe de ikke visste at de hadde bruk for.

Tillit
Hvordan skapes og bevares arbeidsgleden hos elever? For meg har tre forutsetninger vært viktig. For det første: Tillit. En elev trenger å bli møtt med tillit, fra lærerne, foreldrene, kollegene, rektor – og politikerne. Tillit til at vi anstrenger oss og gjør vårt arbeid så godt vi kan, til at vi forbereder oss og fornyer oss. Til at vi er glad i lærerne våre og vil deres beste.
I det siste har noen politikere kommet med forslag om at lærerne skal gi elevene karakterer. Dette røper en forunderlig tro på rangeringens underverker. (Skal barn også gi karakterer til førskolelære og SFO-ansatte? Og hva med foreldrene, skal de slippe unna?) Hvordan vet vi at de mest populære elevene også er de beste? Vet barn alltid sitt eget beste?

Trenger
En god elev skal ikke alltid gi lærerne det de vil ha, men det de trenger. En blir ikke nødvendigvis populær av det, i hvert fall ikke på kort sikt. Nei, vi må ikke lage skolen til et revisjons- og rapporteringsbyrå, der lærerne fra første dag speider etter svakheter hos sine elever. Da utvikler vi det motsatte av tillit.
Men skal ikke lærerne få si hva de mener om undervisningen? Jo, men det må skje i samtalen. Den dannende samtalen, som alle parter kan lære noe av. Der vi møter hverandre med det tillitsfulle blikk, og der vi ikke ser etter svakheter, men muligheter.
Der tilliten mangler, overtar kontrollen. Og kontroll blir det sjelden nok av. Kontroll fordrer stadig mer kontroll, mer rapportering, mer dokumentasjon.

Fagkunnskap
Noen sier at elevens faglige kunnskaper ikke er så viktig lenger. Med moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan lærerne i løpet av minutter laste ned kunnskap for et helt liv. Den ligger i store flak langs den elektroniske highway og venter på å bli plukket opp. Eleven skal være veileder, som viser hvor kunnskapen finnes.
Men for å veilede må man vite hvor veiene går. Dessuten: Lærerne kan laste ned informasjon, men ikke kunnskap. Informasjon er kunnskapens råstoff, men den må erobres, bearbeides og innforlives i en meningsfull sammenheng. Gjøres til sitt eget. Kunnskap er alltid kroppslig i en dyp forstand.

Erkjennelsesglede
Elevens kunnskaper må stadig fornyes og utvides. Forutsetningen for dette er en dyp og varig erkjennelsesglede. Den smitter også lærerne, selv der hvor hettegenseren brukes som hørselvern. Og dess mer vi elev, dess mer vokser lærelysten. Det er som å drikke saltvann mot tørste. Vi drikker og blir enda mer vidunderlig tørst. Til slutt sier vi kanskje med Aksel Sandemose: «Tenk å måtte gå i graven uten å vite hva rumpetroll heter på oldpersisk.»
Elevens faglige og pedagogiske selvutvikling stimuleres av lesning, samtaler, filmer, musikk, teater, kurs, reiser. Impulser og gode eksempler fra andre skoler og andre miljøer er balsam for en elevsjel og bidrar til å bryte vanens blikk. For den sløvende rutinen er en fare for enhver elev. Den legger et støvlag over lærestoffet, og lærerne lukter det på lang lei. Hvis ikke eleven har nærhet til og er oppriktig engasjert i stoffet, hvordan kan vi da forvente å tenne interessen hos lærerne? De møter jo fagene gjennom oss.
Den tredje forutsetningen for min arbeidsglede som elev er pedagogisk frihet. Frihet til å forme elevrollen med entusiasme og oppfinnsomhet. John Steinbeck sa en gang: «En god elev er en stor kunstner. Å undervise kan endog være den viktigste av alle kunstarter, siden mediet er det menneskelige sinn og den menneskelige ånd.» Hvis det er et fnugg av sannhet i dette, da må kunstnerens frihet også gjelde for eleven. Ikke en frihet fra, men frihet til. Ikke frihet til å bestemme hva vi skal undervise om, men hvordan.
Pedagogisk frihet er ikke en luksus for forkjælte elever, men selve det stoff som holder gleden og gløden ved like. Kveles den pedagogiske frihet, kveles også den kunstneriske og skapende impuls i elevyrket. Rommet for å kunne utfolde elevens spesielle interesser og begavelse skrumper inn. Vi gjør nok det vi blir pålagt, men vi gjør det uten glede. Vi sitter ikke oppe i sene kvelder og forbereder oss, reiser ikke på kurs i helger og ferier. Uten pedagogisk frihet forvandles eleven sakte, men sikkert til byråkrat. Og til slutt reduseres undervisningen til det som bare lar seg teste, dokumentere og rapportere.

Ny stortingsmelding
Det er i møtet med lærerne vi elever opplever gleden sterkest. I de magiske øyeblikk da noe nytt bryter gjennom. Som når lesekoden knekkes, når «Lisa gikk til skolen» lokkes ut av et brunt trestykke med hull i, når de tørre fargene i et malerskrin ved hjelp av vann, pensel og hånd skaper en ny verden. Eller når vilje og utholdenhet øves i stille arbeid. Eller kanskje enda sterkere: I den tillitsfulle samtalen, der vi kjenner at vi holder noe av lærernes liv i våre hender.
Jeg ser frem til den dagen da vi får en stortingsmelding om hvordan arbeidsgleden hos norske elever kan stimuleres. For hvis den blir borte, da forsvinner også overskuddet, gløden i blikket, plystringen i korridorene. Hvis skjemaene, testene, kontrollen og rapportene dominerer, da blir eleven en humørløs pedant og skolen en steril målstyringsinstitusjon. Og vi glemmer det som Arne Garborg en gang formulerte slik: «Det hjelper korkje med timeplanar, instruksar eller nokon ting; det som gjer skulen til det den er, er læraren.»


2 comments on “Elevens glede

  1. Bjørn Helge sier:

    Interessant – enda mer hvis du i tillegg bytter ut elev med lærer.

  2. EinarB sier:

    Inge Eidsvågs artikkel har blitt tatt godt i mot av lærere som er på vei ut i avspasering og ferie, og med rette: han beskriver på en fin måte hva som kreves for at lærere skal beholde entusiasmen i en slitsom hverdag.<br /><br />Jeg steiler imidlertid litt og kjenner lukta av gammel skolestue i måten han beskriver forholdet til elevene på, der læreren er den allvitende &quot;sage on the stage&

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.