Studie- og personaltur til Berlin

3. desember 2007 | By einberg | Filed in: internasjonalisering, reise, skole, utvikling.

Brandenburger1Wenn jemand eine Reise tut,
So kann er was verzählen

Olav Duun vgs gjennomførte fra den 28/11 til 1/12 en kombinert studie- og personaltur til Berlin, der vi bodde på det sentrale, men nøkterne Hotell ETAP, i Anhalter Strasse.

Turen hadde flere formål: bli bedre kjent med kolleger, bli kjent med et annet skolesystem, fremme internasjonalisering, gjennomgå en arbeidsmiljøundersøkelse, og å arbeide med hvordan vår pedagogiske plattform skal støtte tilpasset undervisning etter de prinsipper for opplæringen som Kunnskapsløftet pålegger oss (Læringsplakaten).

Skolebesøk
Jeg var med på et skolebesøk til Oberstufenzentrum TIEM (Technishe, Informatik, Industrie, Eliktronik, Energi, Management). Skolen hadde ca. 2300 elever, 110 lærere, 8 praksislærere og 15 andre ansatte. Det var 4 studieprogram:

  • Allmennfaglig, studieforberedende
  • Dobbelkvalifiserende utdanning, yrkesutdanning og studieforberedende
  • Yrkesutdannelse i bedrift (med kontrakt)
  • Ettårig yrkesforberedende kurs

Elektroarbeidsplass1De beste elevene konkurrerte om opplæringskontrakter med bedrifter. Hvis Siemens lyste ut 15 plasser, fikk de gjerne 5-600 søknader. Opplæring i bedrift skjedde i samarbeid med skolen, med tredjehver uke i skole. Bolkene i skolen var oppgaveorientert, og var i stor grad samkjørt med opplæringen i bedriftene. Elever med bedriftskontrakt var lønnet under hele skoleløpet, nå var satsen 500 Euro i måneden.

De elevene som ikke fikk opplæringskontrakt (ca. 50%), hadde ofte en lavere motivasjon og dårlig økonomi. Det var ingen offentlige stipendordninger, dropout-tallene var høye, og det var ingen oppfølging av slutterne.

Vår omviser, rektor Hr. Rainer Arnold hadde en norsk kone, og snakket godt norsk. Han fortalte at skolens økonomi var dårlig, og fornyelse av teknisk undervisningsmateriell ble stort sett gjort med EU-midler. Problemet var som regel å skaffe skolens 10%-andel. Det var også vanskelig å rekruttere gode lærere, fordi lønnsbudsjettet var stramt, og lønningene lave i dette området. I Syd-Tyskland kunne lærerne tjene flere ganger så mye som de gjorde i Berlin.

Skolen har en linje for informatikk, men likevel hadde ingen elever egne pc-er, alt ikt-arbeid foregikk på datasaler og faste arbeidsplasser. Det ble brukt mye standard industriprogramvare til programmering av elektronikk, produksjonslinjer og så videre, mens det ikke så ut som om informasjonsinnhenting og kommunikasjon via internett var særlig utbredt.

Internasjonalisering
Trøndelag har et Europakontor i Brussel som ”.. støtter trønderske bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige myndigheter i EU/EØS-relaterte spørsmål”. De har en flink trainee, Randi Ness, som fortalte oss om ulike utdanningsprogrammer som kan gi oss kontakt med elever og lærere i andre land, og ikke minst: som kan finansiere mye av aktivitetene. SIU, senter for internasjonalisering av høgere utdanning, har en fullstendig oversikt over alle programmer og ordninger.

Oppsummering
Vi hadde en fin tur, vi lærte litt om Berlin, om skolene der, og om internasjonalisering. Arbeidsmiljøet hos oss blir kanskje bedre etter denne turen? Differensiering og pedagogisk plattform skal vi arbeide videre med etter jul. Mye vil gå i glemmeboken, men kanskje ikke så mye som etter en personaltur til Steinkjer? Vi får tro at dette var verdt 0,5 – 1% av lønnsbudsjettet – og om to år kanskje vi kan dra til….?

Jeg oppfordrer kolleger som eventuelt leser dette til å legge inn kommentarer. Fyll ut bildet av turen med din historie!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.