Orakler og digital eksamen

17. november 2007 | By einberg | Filed in: bærbar-pc, digital kompetanse, eksamen, pedagogikk, skole.

Digital eksamen i videregående skole våren 2008 kan bli en kontroversiell sak, fordi det ligger i kortene at elever fra forskjellige fylker får ganske ulike prøvebetingelser. Utdanningsdirektoratet har laget det de kaller «IKT-baserte støttesystemer», som er et opplegg for oppgaveflyt, digital sensurering, og effektivisering av administrative rutiner. Hvordan man skal gjennomføre eksamen uten at elevene skal ha tilgang til internett eller kommunisere digitalt, overlates til skolene. Resultatet blir naturligvis mange forskjellige løsninger, med store variasjoner i mulighetene til å jukse/samarbeide.

Beskrivelse av digital eksamen
Program for digital kompetanse har hatt som et av målene at bruk av IKT i eksamener i videregående opplæring gradvis tas i bruk. Utdanningsdirektoratet har fått gjennomføringsansvar, og redegjør for hva to sentrale begreper i denne sammenheng, PAS og PGS, er:

 • «PAS, Prøveadministrasjonssystemet, skal være et verktøy for å administrere planleggingen og resultatregistreringen av alle sentralt gitte prøver i grunn- og videregående opplæring.
 • PGS er en plattform for gjennomføring av IKT-baserte prøver og elektroniske prøver. PGS vil også inneholde lukkede arbeidsrom for fagmiljøer og fagnemnder. PGS vil bli tatt i bruk i et begrenset omfang våren 2008, men innføres helt våren 2009.»

UtdanningsDelfiRetningslinjer for den praktiske gjennomføringen har vært få, og direktoratets svar har vært gjenstand for ulike fortolkninger. Mange har tydd til moderne tempelprester og prestinner for å forstå Orakelet, andre har satt seg i sitt lønnkammer og funnet egne løsninger. I en nylig publisert eksempeloppgave står det: «Alle hjelpemiddel er tillatt, men ikke fri tilgang til Internett , eller andre former for kommunikasjon.»

Hva gjør fylkene?
Fylkenes utfordringer ved å arrangere eksamen er godt oppsummert av Martin Hauge, it-sjef Møre og Romsdal fylke.

 • elevene har stort sett bærbare pc-er, noe som gir mange kommunikasjonsmuligheter
 • det er umulig (og ulovlig?) å kontrollere elevenes egne maskiner
 • det gjennomføres kostbare forsøk, som antakelig ikke vil lykkes

Han konkluderer med: «Jeg tillater meg å stille spørsmålet: Er det riktig og framtidsrettet å bruke så mye ressurser på å stenge teknologiske muligheter for å kunne gjenskape gårsdagens infrastruktur?»

Som sagt har Oraklet blitt tolket, og fylkene har satt i gang arbeid for at en (tradisjonell?) eksamen, med digitale hjelpemidler, skal kunne gjennomføres. Angrepsvinklene har vært forskjellige:

 • Elevene må logge seg på en terminalserver, som låser pc-en til et helt kontrollert miljø. Hvis man logger seg ut, anses eksamen som avsluttet.
 • Skolene kjøper neste års elev-pc-er så tidlig at de kan brukes som «rene» maskiner til eksamen for avgangskullet. Kombineres med kontrollert internett-tilgang og andre tiltak.
 • Pc-ene plasseres slik at de kan overvåkes, vakter som har kompetanse på IKT-bruk patruljerer eksamenslokalet. Kombineres med kontrollert internett-tilgang og andre tiltak.
 • Elevene blir overvåket av et loggeprogram mens eksamen varer. De kan i prinsippet gjøre akkurat det de vil, men all aktivitet registreres, og det lagres skjermdumper av aktiviteten.

Hvor går vi?
I midtveisrapport for Program for digital kompetanse 2004-2008 står det at når det gjelder digitale arbeidsformer, er det en sentral utfordring å få lagt mer trykk på IKT og evalueringssystemet/eksamen. Dette er ut fra de føringer som ligger i program for digital kompetanse, og ut fra det som har skjedd siden starten i 2004. Men hva om vi endrer kurs?

Leif Harboe, norsklektor, og kjent blogger, svarer til Martin Hauges innlegg: «Det kan nok være at den tradisjonelle 5-timers eksamenen ikke lar seg forene med digital teknologi. – Personlig mener jeg at sentralgitt eksamen i norsk i den formen vi kjenner det, ikke er noe en for enhver pris må beholde.»

Harboe er kanskje inne på et kjernepunkt her: hva skal elevene med digital kompetanse, dersom de ikke skal bruke den når de skal vise kompetansen? Å benytte en bærbar pc som en avansert skrivemaskin, er ikke særlig genialt, og å be elevene om å beskrive hvordan man skal søke etter informasjon og vurdere kilder blir muligens enda litt dummere?

Kampen mellom ulike kunnskapssyn bølger både i media, og i lærernes organer, og Oraklenes tvetydighet skyldes nok at det er ulike leire også i direktorat og departement. Det spørs om ikke det nye bryter seg fram, på samme måte som den industrielle revolusjon ustoppelig endret samfunnet vårt, alle skrikende protester til tross.


One comment on “Orakler og digital eksamen

 1. Leif sier:

  Det var synd vi ikke rakk å snakkes på mandag – men kanskje Arne Olav og jeg kommer oss til Trøndelag på nyåret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.