NRK.no/skole er forsinket

4. september 2007 | By einberg | Filed in: bbc, esa, læremidler, media, nrk, skole, tv.

ScreenHunter_01 Sep. 04 13.06I desember 2006 ble det slått stort opp at NRKs arkiver skal åpnes for skolene. Dette ble kunngjort både fra Kunnskapsdepartementet og NRK.

Det ble fortalt at Kunnskapsdepartementet hadde bevilget åtte millioner kroner til NRK for å etablere et nettilbud for norske skoler under NRK.no/skole. Tilbudet skulle være oppe innen 1. september 2007 med 2000 klipp med søkbare metadata som også skulle relateres til skolens kompetansemål slik disse er formulert i Kunnskapsløftet. Forutsatt ytterligere midler fra departementet i 2008 og 2009, er det målet at klipparkivet skal inneholde 10 000 klipp innen 1. september 2009.

 

Hvis man går inn på www.nrk.no/skole i dag, får man bare opp en påloggingsboks. En telefon til NRKs publikumstjeneste avslørte at lanseringen er forsinket på grunn av problemer med ESA, og at det som nå ligger ute bare er for intern testing. Det kunne ikke opplyses noe nærmere om hva ESA-saken gikk ut på, og heller ikke noe om hvor man kunne få nærmere informasjon.

Uten at jeg dermed vet noe nærmere om hva ESA har med dette å gjøre, er det nærliggende å anta at det berører hvilke tjenester en allmennkringkaster har lov til å tilby uten å komme i konflikt med konkurranseloven, og andre lover.

Kultur- og kirkedepartementet la i vår fram en stortingsmelding: Kringkasting i en digital framtid, og i punkt 7.2.2 sies det uttrykkelig: «Det må være etablert en klar offisiell definisjon av hvilke tjenester som omfattes av allmennkringkastingsoppdraget og som således har krav på offentlig støtte.»

Mye av årsaken til at NRK tar det litt rolig, kan være det som skjedde med BBC Jam, som måtte stenge i mars i år. Det var et nettsted for skolesektoren, beregnet for barn i alderen 5-16 år, og hadde allerede rukket å bli populært. En av klagerne var BESA, British Educational Suppliers Association. De, og andre læremiddelprodusenter, påsto at BBC drev dem ut av business. Ut fra dette er det forståelig at NRK går på gummisåler, men ikke mindre beklagelig av den grunn.

Oppdatert 23/9:

«Tjenesten er utsatt pga behandling i ESA, og vi har dessverre ikke noen ny dato for lansering.

Med vennlig hilsen
NRK marked-og kommunikasjonsavd
Publikumsservice
Stein Terje Krogli
Informasjonskonsulent»


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.