Oppvarmet pressemelding

22. august 2007 | By einberg | Filed in: forlag, læremidler, opplæringloven, skole.

Elever har en lovfestet rett til læreverk på den målformen de ønsker, men det er mange lærebøker som ikke foreligger på begge målformer til skolestart, nå som Kunnskapsløftet brøyter seg vei. Hva skal man da gjøre når bøkene bare kommer på bokmål? Jeg lette etter opplysninger om dette på sidene til utdanningsdirektoratet. Men hverken rundskriv, artikler eller brev kunne gi meg noen gode råd. Det viste seg omsider at viktig informasjon til skolene var gjemt under valget presse – pressemeldinger.

tiltak_larebokerPressemelding av 10.07.2007 forklarte hvilke tiltak som skulle settes i verk:

«Dersom nynorskutgåva av læreboka ikkje er klar til skolestart, skal elevane kunne laste ned dei fyrste kapitla, anten på nynorsk eller bokmål. Viss skolen har bøker på boklista som ikkje er blitt utgjevne enno, kan skolane undersøkje med forlaget om det finst ei pdf-fil, og kvar elevane kan laste ho ned.»

 

Det var imidlertid noe rart: det var to pressemeldinger med likelydende tittel, og det gikk en stund før jeg så at den ene var fra 01.09.2006, og hadde omtrent samme ordlyd som den nyeste. Det får meg til å undres litt over informasjonsrutinene til direktoratet: drar de ikke med seg noen erfaringer fra et år til et annet, slik at hastverksinformasjon kunne ha vært unngått?

At denne måten å drive informasjon på kan være irriterende, vitner følgende utdrag fra et brev til direktoratet fra en fylkesutdanningssjef:

 

«I fylket vårt har kvar skole ansvaret for å velje ut og kjøpe inn læremiddel for skoleåret 2007-2008. Det er og har vore ei svær utfordring for skolane å få dette til innafor dei tidsrammene som gjeld. … Direktoratet ber skolane undersøke med forlaga om det finst egna filar som kan lastast ned. Det er ikkje råd for oss å påleggje skolane fleire oppgåver no på tidleghausten. Dersom alle skolane tar kontakt med alle forlaga, får vi også ein kaotisk situasjon. … Direktoratet kan i staden krevje at alle forlag og læremiddelprodusentar legg ut informasjon om pdf-filar som kan lastast ned, slik at desse til dømes kan leggjast på heimesida til fylkeskommunen, til bruk for skolane. Det er godt at Utdanningsdirektotatet følger opp læremiddelsituasjonen, men skoleeigar og den einskilde skolen kan ikkje ta på seg ansvaret for dette. Vi kan ikkje sjå at det er i samsvar med lovverket å flytte ansvaret for målform i læremiddel over fra det nasjonale nivået til skoleeigaren utan vidare.»


One comment on “Oppvarmet pressemelding

  1. Etter drøye 20 år i skolen er det for lengst slutt på min overraskelse over den årlige repriseforestillingen: forlagenes (og andres)forbauselse over at skolestart kommer rundt 20. august. <BR/><BR/>Jeg synes det er høres veldig praktisk å ha et standardskriv som sier at det også <I>i år</I> har oppstått store og helt uforutsigbare omstendigheter som fører til at læreverk m.m. først vil være i

Legg igjen en kommentar til Jørn Hoelstad Pettersen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.