Gratis læremidler

6. juni 2007 | By einberg | Filed in: læremidler, opplæringloven.

I morgen er den store dagen da endringene i opplæringsloven, som skal gi elever i videregående skole gratis læremidler, skal behandles ifølge planen.

Endringen som er sentral i denne sammenheng er dette:

Ǥ 3-1 niande ledd skal lyde:
Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.»

Vi får håpe behandlingen går etter planen, ellers står vi innfor en kaotisk sommer og høst, ettersom det i alle ledd er handlet ut fra at dette er i boks.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.