Ei kort NRK-melding kan gi falsk klimainformasjon

11. november 2009 | By einberg | Filed in: drivhuseffekt, forskning, forurensning, framtida, havet, karbondioksid, media, miljø, natur, nrk, nyheter.

«Naturen er i stand til å ta hånd om mye mer CO2-utslipp enn det klimamodellen har regnet med til nå. Det viser ny forskning som er publisert i det velrennomerte tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Forskning ved universitetet i Bristol tyder på at andelen av de menneskeskapte utslippene som blir værende i atmosfæren har vært konstant de siste 150 årene. Ifølge mange klimaforskere skal oppvarmingen skyte fart fordi naturen etter hvert ikke klarer å ta opp mer CO2, men ifølge Bristolforskerne øker naturen opptaket av CO2 i samme takt som utslippene øker.»

Ovenstående er et opptak og avskrift fra NRK Dagsnytt den 11. november 2009. Innslaget kan lett gi inntrykk av at problemet med økt CO2 i atmosfæren er minimalisert, at oppvarmingen ikke vil skyte fart, eller at oppvarmingen stopper. Slik jeg tolker nyheten vil drivhuseffekten fortsatt øke, men ikke i turbofart, hvis funnene fra Bristol er korrekte.

Det Bristolforskerne har gjort, er å analysere data fra is i Antarktis samt andre historiske og statistiske data, mens klimapanelet i tillegg har benyttet datasimuleringer for framtidig utvikling. De nye resultatene tyder altså på at simuleringene er feil, men spørsmålet er bare om vi befinner oss i et så spesielt tidsskille at det vi ser i bakspeilet – historiske data – ikke har gyldighet?

En annen sak er at hvis dette er korrekt, så vil altså naturen, deriblant havene, ta opp mer CO2 enn tidligere beregnet. Dette vil føre til en enda raskere forsuring, slik at flere arter dør. Hva som er verst, forsuringen av havene eller økningen i drivhuseffekten, er ikke lett å si, men uansett er det like viktig som tidligere å få ned CO2-utslippene. Innslag som dette kan dessverre gi en oppfatning av at faren er over.

Det ville forøvrig vært meget interessant å vite hvem det er som har gitt NRK tips om denne saken, samt satt vinklingen. Mistanken går i retning av oljelobbyen eller Klimarealistene, men det har vel ikke en vanlig borger mulighet til å finne ut av..

Oppdatert den 13. november: Artikkel på forskning.no – «Konflikt om karbonets kretsløp»


One comment on “Ei kort NRK-melding kan gi falsk klimainformasjon

  1. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette gode innlegget.<br /><br />Ja, vinklingen her er totalt feil i media, og hvem som har skylden, er uvisst. Sikkert er det at dette ikke betyr noe på lang sikt. I beste fall får vi litt mer tid før temperaturen stiger dramatisk, byttet mot sterkere forsuring av havet – i verste fall kan økte utslipp kompensere for denne &quot;lånte tiden&quot;.<br /><br

Legg igjen en kommentar til Helge Samuelsen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.