Havet tømmes – skal vi ikke snart slutte å applaudere?

24. september 2009 | By einberg | Filed in: fiske, natur, nrk, pirat, somalia, tråling.

NRK startet tirsdag denne uka, den 21. september, en ny serie om fiske i Norge, ved hedersmannen Dag Lindebjerg. Jeg har all respekt for fiskerbefolkningen, men jeg syns ikke dette er tiden for å starte en hyllest av ei næring som holder på å tømme havet for fisk, gjennom et utstrakt overfiske.

Charles Glover, forfatter til boka «The end of the line«, som også har blitt film, sier det slik: «The problem with world fisheries is nobody sticks up for the fish.» Boka beskriver hvordan verdens fiskerier ødelegger fiskebestand etter fiskebestand gjennom alt for store kvoter, uregulert fiske og ikke minst ulovlig fiske. Redskap som skader fisk som det ikke tas vare på, og som ødelegger havbunnen (som bunntrål) er også mye av årsaken til nedgangen i fiskebestandene.

I første program i serien om fiske i Norge fulgte vi tre ulike kystfiskebåter ut på fangst, en som dorget etter makrell, en som drev garnfiske etter breiflabb, og en som brukte snurrevad for å fange torsk. Det var ingen problematisering av det de drev med, selv om det var mye å gripe tak i:

  • Garnfiskerne nevnte at breiflabbfangstene hadde gått ned, og at gjennomsnittsvekten var lavere.
  • Mye fisk falt av krokene under den automatiske innhalingen under makrelldorgingen. Anslagsvis en av fem fisker falt av, og var da naturligvis skadet. Hvordan det gikk med dem ble ikke nevnt med et ord.
  • Snurrevad er en bunnredskap, og som sådan vil den skade bunnen (kanskje ikke så omfattende som en trål). Jeg la imidlertid merke til at det var fanget mange ulike fiskeslag, blant annet uer, som anbefales ikke fanget.

Som et ironisk sammentreff hadde NRK samme tirsdagskveld et annet program, i Brennpunkt-seien, kalt «Fanget av pirater«. Det viste hvordan et dansk skip ble kapret av pirater utenfor Somalia. Vi fulgte forhandlingene om frigivelse, helt til det ble betalt 1,7 millioner dollar i løsepenger, og skipet ble løslatt.

Jeg kaller dette ironisk, fordi de somaliske piratene sier at de har tatt opp sin ulovlige virksomhet fordi utenlandske trålere som drev ulovlig fiske utenfor kysten deres, har ødelagt næringsgrunnlaget deres. Det skal bli interessant å se det programmet i serien som omhandler havfiskeriene. Vil det for eksempel fortelle oss om fabrikktråleren Atlantic Dawn, bygd i Norge med 44 millioner i offentlig støtte, som nå tømmer verdenshavene? Eller om Midøy Dakhla 1, som raner havet utenfor Vest-Sahara? Det er i alle fall verdt å merke seg at når demonstranter i Las Palmas roper «Pirater, ikke stjel fra oss!«, så er det ikke somaliere de tenker på, men nordmenn.


2 comments on “Havet tømmes – skal vi ikke snart slutte å applaudere?

  1. erik vie sier:

    Jeg er veldig enig i innlegget ditt. I siste program om sildefisk, nevnes det ikke noe om at vi faktisk raserte sildebestanden og at det tok svært lang tid før den ble bygget opp igjen.

  2. EinarB sier:

    Jeg har hatt mailkontakt med Dag Lindebjerg i dag, og han kommenterte innholdet i blogginnlegget. Jeg spurte om å få legge ut svaret hans her, men han betraktet det som et personlig svar til meg, og ville ikke at jeg skulle legge det ut, noe jeg selvfølgelig respekterer. Begrunnelsen hans for ikke å gå inn i noen diskusjon var at denne serien handlet om norske fiskere, ikke norske fiskerier, og

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.