Kraftutbygging gjør norsk natur rikere. – Eller ikke?

25. august 2009 | By einberg | Filed in: elv, energi, miljø, natur, politikk, skog, teknologi, utvikling, vannkraft.
 NTE_fant_ny_artNTE (Nord-Trøndelag elektrisitetsverk) meldte opprømt i NTE-posten nr 2, 2009, at de under miljøundersøkelser før en småkraftutbygging hadde oppdaget en ny fiskeart i fylket, og påsto at den planlagte utbyggingen hadde gjort Nord-Trøndelags natur rikere. Hvitfinnet steinulke var funnet i elva Fiskløysa i Lierne (forøvrig like utenfor nyopplettede Lierne nasjonalpark). Det er en liten sensasjon, fordi den fra før bare kjent fra et par andre steder i landet, i Østfold og Finnmark.SteinulkeDet var jo for så vidt en gladnyhet, men samtidig ble jeg litt irritert over vinklingen. Norsk natur ble vel egentlig ikke rikere fordi NTE oppdaget fisken, den var der jo fra før. Eller er det kanskje en variant av logikken: «Hvis en mann sier det han mener i en skog, og ingen kvinne hører ham, tar han fortsatt feil?» (Ken Robinson). Uansett vil jeg påstå at naturen på ingen måte blir rikere, men tvert i mot utarmes av små kraftutbygginger så vel som av store, ganske enkelt fordi elver og bekker tørrlegges, eller får sterkt redusert vannføring mellom magasin/inntak og kraftverk.

En annen grunn til min irritasjon var at Fiskløysa er min barndoms elv, og således har en spesiell plass i mitt hjerte. Ethvert inngrep her kjennes feil, selv om vi som smågutter var imponert over storfossen og så for oss hvordan den kunne drive et kjempevasshjul. Jeg mener at det har blitt så mange utbygginger av små vassdrag, at summen nærmer seg en stor utbygging. Og da begynner det å stride kraftig mot Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2001, der han lovte at ”.. tida for de store vannkraftutbygginger er over.” Det er kanskje på tide å se på hvordan ”store” skal defineres?

Steinsvik_kraftverkFirmaet Småkraft er en viktig aktør innen utbyggingen av bekker og småelver over hele landet. Nylig åpnet de et flott kraftverk et annet sted jeg er knyttet til, i Steinsvika i Volda kommune. For øvrig til stor glede for min svigerfar, som syns at alt vann som ikke renner i rør er bortkastet. De fleste av bygdefolket ser positivt på utbygginga, som gir kjærkomment arbeid under anleggsperioden. Grunneierne, som har et samarbeid med Småkraft, får sikre inntikter i ti-år på ti-år. Knut Steinsvik har vært primus motor blant grunneierne, og han sier i en TV2-reportasje fra åpningen: ”Det har i hvert fall blitt et fint prosjekt som produserer mye strøm, med veldig små inngrep i naturen, og jeg kan også si at denne utbygginga var det ikke en eneste protest til.”

Jeg skjønner bygdefolket godt, fordi det er økonomien i slike og andre utbygginger som gjør det levelig i avkrokene under de rådende (miljø)politiske forhold. Samtidig fjerner kanskje utbyggingene flomtopper i farlige elver, slik at hus og heim er tryggere. Summen av alle inngrep tror jeg imidlertid blir negativt for landet på lang sikt, fordi vi aldri kan gjenskape fuktige fossegjel slik de var, eller fjerne sporene etter demninger og rørgater, dersom vi ønsker det.

Synnøve Austenå er tidligere stortingsreferent, nå pensjonist, og har i 40 år sittet stille og skrevet ned hva representantene for de ulike partiene har ment om all verdens saker, blant annet kraftutbygging. Ingen har noen gang spurt om hennes mening naturligvis, hun vært som lufta i stortingssalen – usynlig. Inntil for nylig i hvert fall. NRK hadde et innslag med henne i nyhets- og aktualitetsmagasinet ”Her&Nå” den 21. august 2009. Austenå hadde sett seg – unnskyld uttrykket – forbannet på småkraftutbyggingen, og fikk med hjelp av Her&Nå slippe til med å si sin mening til blant annet miljøvernminister Erik Solheim. Et av hovedinnvendingene hennes var at konsesjonsbehandlingen av små vannkraftverk (under 10 MW) er delegert til NVE. Avgjørelsene kan påklages til Olje og Energidepartementet. «Hadde det ikke vært mer naturlig om det var miljøverndepartementet som var ankeinstans», spurte hun.

Synnøve Austenå fremstår for meg som det lille barnet i eventyret ”Keiserens nye klær”. Hun leverer først en skikkelig bredside mot miljøvernministeren og legger så syrlig til: ”Skjønner du det?” Akkurat som Kåre Willoch, hvis samvittighet har våknet på gamle dager, avkler Synnøve Austenå politikerne all tåkeprat og røyktepper. Og tåkeprat er det nok av, slik det for eksempel framstår i et avsnitt i Revidert nasjonalbudsjett 2008, ”Investeringsincentiver for fornybar energi”. Tenketanken og ukeavisa Mandagmorgen tolket kapitlet slik: ”Private grunneiere kan til og med få penger utbetalt av staten hvis de vil bygge vannkraft, som del av det nye skatteopplegget.”

SmaakraftutbyggingDet har altså vært en ønsket utvikling at Småkraft og andre har stått på, og det er nå konsesjonskø for vannkraft. NVE sitter med 550 ubehandlede søknader. Det ringer imidlertid ingen advarende bjelle i de styrende organer med tanke på miljøet, tvert i mot: Olje- og Energiminister Terje-Riis Johansen beklager situasjonen, har doblet bevilgningene til saksbehandling, og forventer at hastigheten på behandling av søknader øker.

Det er aldri populært å kritisere en suksess, det være seg en energiutbygging, en børsboble, et opphetet boligmarked, et lakseoppdrettseventyret eller et pyramidespill. Og hva skal vi gjøre da – energi trenger vi! Det eneste som er sikkert, er at når ting til slutt går ad undas, så er det ikke måte på ansvarsfraskrivelse og håndvasking hos de involverte. Jeg og mange andre tror at vi er i ferd med å gjøre et betydelig og grovt feilgrep i norsk natur, men det gjøres umerkelig, bit for bit. Det gjenstår å se om steinulken og andre arter, mange som verken har blitt eller blir funnet, overlever dette glupske århundret.


2 comments on “Kraftutbygging gjør norsk natur rikere. – Eller ikke?

  1. Knutse sier:

    Jeg jobbet i NVE noen år på 70- og 80-tallet og satt og renskrev utredninger om evt. påvirkning på naturen ndg. vannkraftutbygging. Tilsynelatende objektivt, avveiende, men alt gikk til slutt i ingeniørenes favør i så å si alle saker. De som utredet konsekvenser og godkjente utbygging satt også ofte og hadde lunsj ved samme bord som søkerne eller spilte på samme bedriftsfotball-lag – tette bånd

  2. EinarB sier:

    Det var uventet å høre fra en som har vært inne i dette miljøet, men desto morsommere.<br /><br />Det kunne vært interessant å vite hva som er forholdet mellom innvilgede og avslåtte søknader om småkraftutbygging av de som er behandlet til nå. Det er kanskje ikke så stor forskjell fra den tida du var med?

Legg igjen en kommentar til EinarB Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.