Er det faglærerne eller elevene som vet hvilke læremidler som er best?

26. mai 2009 | By einberg | Filed in: bok, forskning, læremidler, ndla, pedagogikk, skole.

I diskusjonen om lærebok versus digitale læremidler og NDLA versus private forlag, hevdes det stadig at det er faglærerne som vet hvilke bøker og digitale læremidler som er de beste å bruke i de forskjellige fagene. I en diskusjon på Del&Bruk ble lærernes kompetanse satt opp mot den til departement og opplæringsdirektør, og da kan jeg til en viss grad være enig. Når det hevdes at lærerne vet bedre enn elevene, blir jeg imidlertid mer skeptisk.

Hvis elevene er motiverte og er klare over kompetansemålene, bør og kan de selv få velge læremidler og læringsmåte. Det betinger naturligvis at det er noe å velge i, både med hensyn til type læremiddel og utvalget innen hver type. Dette betinger også at lærerne bruker mer tid på veiledning og mindre på formidling.

Et ankepunkt mot NDLA har vært at det vil føre til ensretting, fordi det fryktes at det blir et statlig forlag som lager det nødtørftigste, for deretter å stivne til. Hvis det skjer, har det ikke livets rett. Mye ligger imidlertid til rette for at NDLA kan bli et mye rikere læremiddel enn de som alt fins, fordi det kjøpes inn stoff fra mange kilder, og fordi det finnes mange læringselementer av ulik type til hvert av kompetansemålene. Om NDLA er på rett vei, vil vi få en pekepinn på i juni, når Rambøll Management legger fram sin rapport om saken.


4 comments on “Er det faglærerne eller elevene som vet hvilke læremidler som er best?

 1. Tor Espen sier:

  Problemstillingen er ikke om at elevene skal få velge eller ikke velge. Vi må nemlig ta et (endelig) valg nå: hvilke fag skal bruke NDLA og hvilke skal ikke. Når valget er tatt, så innebærer det noen fag ikke har lærebok. Da er det ikke lenger valgfrihet for elevene…<br /><br />Hvem som er best til å velge er en annen sak. Jeg tror at faglæreren, med sin didaktiske kompetanse er den beste til å

 2. EinarB sier:

  For å ta Rambøllrapporten først: de vant et <A HREF="http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=JUN102767&quot; REL="nofollow">anbud</A> som gikk ut på forskningsbasert evaluering av NDLA, og rapporten herfra skal være klar nå i juni.<br /><br />Så til valget av læremidler: jeg ser for meg at lærere kan plukke ut et tilfang av læremidler som elevene kan velge fra på et selvstendig grunnlag

 3. Grankongla sier:

  Selv bruker jeg mye forskjellig i min undervisning av elever på 2 og 3 trinn – alt fra videoer på youtube og NRK til lærebøker fra universitetet og ikke minst "pensumboka" – men jeg tror det er ekstremt viktig å vise at et fag er så mye mer enn bare ei bok, og at man kan lære også ved å se til andre kilder! Dette er jo faktisk noe som må læres! Kildekritikk kan de ikke, så det må jo også læres,

 4. EinarB sier:

  Mener du altså at det er nødvendig å ha ei lærebok i alle fag for at de skal lære kildekritikk? Er ikke det noe som vil være mye det samme på tvers av fag?

Legg igjen en kommentar til Grankongla Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.