Administrator på egen skole-pc?

13. februar 2009 | By einberg | Filed in: avstemming, bærbar-pc, digital kompetanse, ikt.

Ved innføring av pc-ordninger for elever i videregående skole har strategien vært forskjellig fra fylke til fylke og delvis fra skole til skole med hensyn til om elevene (og lærerne) har fått administrative rettigheter på egen pc. Et ytterpunkt i restriktiv retning er tydeligvis Nesodden vgs, mens for eksempel Nord-Trøndelag fylkeskommune har lagt seg på en liberal linje og gitt brukerne alle rettigheter.

Nord-Trøndelag har nylig hatt et stort angrep av virus, som blant annet avfødte en informasjonsblogg og skifte av virusprogram. I kjølvannet av angrepet ser det også ut som om alle brukerne kan miste administrative rettigheter på egen pc. Det virker som et drastisk steg å ta, men det er kanskje nødvendig? Hva mener dere andre som lever under skiftende regimer? Si deres mening i avstemningen til høyre!

Hvorvidt man skal velge det ene eller andre er en avveining mellom brukervennlighet og sikkerhet.

Konsekvenser av at brukerne ikke er lokale administratorer

 • man får en økt sikkerhet på pc-ene og i nettet
 • skolen avgjør hvilke programmer som skal kunne installeres på pc-en
 • det er større mulighet til å unngå forstyrrelser i timene
 • brukene opplever ofte sperringer for hva de kan kjøre
 • brukerne har få muligheter og liten frihet

Konsekvenser av at brukerne er lokale administratorer

 • sikkerhetsnivået på pc-en og i nettet blir veldig avhengig av brukerne
 • brukerne kan selv installere og prøve ut programvare
 • brukerne har stort ansvar og stor frihet

Hva mener dere, ut fra de erfaringer dere har rundt omkring? I tillegg til å stemme, kan dere godt legge inn en stemmforklaring der alle nyanser kommer fram 🙂

Oppdatering 20/2-09: Det ble avgitt 10 svar på spørsmålet: «Bør elever ha administrative rettigheter på sine skole-pc-er?» 7 svarte ja og 3 avarte nei.


10 comments on “Administrator på egen skole-pc?

 1. Dette er et interessant tema, Einar, og uten at jeg har noe klart svar vil jeg likevel prøve meg med noen kommentarer. <BR/><BR/>Noe overraskende er jeg tilhenger av at elevene selv skal få være administratorer på sine maskiner. Jeg synes at det mulighetene som ligger på veven nå, er det viktig at elevene kan ta dette i bruk. Dersom elevene skal få bruke web 2.0 slik vi gjør, må de jo få lov til

 2. På Sandvika videregående skole ønsker vi at elevene skal få lov til å utforske nye digitale verktøy og dele erfaringene med lærere og medelever.Derfor har alle elever rettighet som lokal administrator på skolens bærbare PCer. Vi ønsker at de skal få et personlig forhold til skolePCen – slik at de ok tar bedre vare på den. Slike frie rettigheter stiller større krav til klasseledelse for lærerne.

 3. EinarB sier:

  Ellen og Knut: jeg er personlig helt på linje med dere! Elevene skal tilegne seg digital kompetanse og dannelse, og det gjør de ikke hvis vi hele tiden prøver å hindre dem i å gjøre uønskede ting.<BR/><BR/>Hvis vi velger å sette på dem digitale håndjern er de avskåret fra å gjøre mange av de tingene Ellen nevner, og det blir forferdelig tungvint bare å oppdatere til en ny javaversjon, eller ny

 4. Jeg har ikke stemt. Valgen "tja" og "vet ikke" var der ikke. <BR/><BR/>Det er merkelig at et virus skal styre ikt-retningslinjene. Skolelederne vet hva pc-ene skal/kan brukes til? Jeg bare spør i den tomme "spacen". <BR/><BR/>Jeg tar en pc som er levert inn fordi "nettkortet bør byttes". Her ligger counter strike, limeWire, noen ukjente driverpakker og trial pakker. Altså en ganske normal pc.<BR/

 5. arneolav sier:

  Einar,<BR/>Det må vere lov å hevde, trass i at eg er erklært Shia-Mac-ar, at OS som er så dårlege at dei ikkje i realiteten kan fungere slik eg eller du som pedagog vil det, er for dårleg. Kvifor ikkje dual-boote elevane sine berbare med ein Linux-distro, og berre tillate bruk av denne på skulen, med mindre ein treng heilt spesifikke Win-program?

 6. EinarB sier:

  @ Kjell Arild: dessverre er det ikke noe alternativ å gi elevene tja-rettigheter, det var derfor jeg utelot det valget :-)<BR/><BR/>@ Arne Olav: Det er sikkert mulig å få tak i linuxprogramvare som tilfredsstiller alle faglige behov en elev har i løptet av skoledagen, så forslaget med dual boot er interessant. Det kreves imidlertid at organisasjonen tør å løsrive seg fra den trygge (sic!)

 7. Guttorm sier:

  Potensielle argument:<BR/>- Det tek kun kort tid å "ordna seg" slik at ein brått vert lokal administrator. Enkelt er det og.<BR/>- Det finst mange måtar å ta over kontrollen på pcen, det finst til og med ein del forumtrådar som tek for seg korleis ein skal gjera slikt på skule-pcen sin.<BR/>- Eit godt administrert system har autooppdatering av programvarepakkar, slik at elevane automagisk får

 8. EinarB sier:

  @ Guttorm: De løsningene du trekker fram kan sikkert fungere, hvis alle forutsetninger innfris. Som du understreker, må man ha et _godt_ administrativt system, og det må fungere. Det man dessverre ser alt for ofte er at forutsetningene for at en ordning skal virke knapt er definert, og hvis de er definert, er de glemt like fort som ordningen innføres. <BR/><BR/>I dette tilfellet betyr det at

 9. Bare helt kort…er ikke det å kunne adminsitrere egen PC en del av den digitale kompetansen? Slik oppfatter i alle fall jeg det.<BR/><BR/>Alternativet synes for meg også, slik det gjør for Arne Olav, å innføre *nix i utdanningshverdagen.<BR/><BR/>Snart (torsdag) venter ett seminar sammen med andre IKT-ansvarlige i kommunen…spent på hva IKT-sjefene har å si da…jeg kommer i alle fall, om jeg

 10. Dualboot med Ubuntu virker flott. Hvordan skal en fortell flere om det? <BR/><BR/>Jeg prøve et skitten knep, en halvsannhet, et ubekreftet spørsmål. – Er det ikke slik at Microsoft ikke godtar at det ligger andre OS på pc-ene? Hvis så skjer er det avtalebrudd!

Legg igjen en kommentar til Knut Omholt-Jensen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.