Er det for sent å redde havet?

21. august 2008 | By einberg | Filed in: biologi, forurensning, havet, natur, søppel.

Vi dynger ned havet med søppel og rennende avfall, og tror at det kan tåle hva som helst, mens sannheten er at det viser alvorlige tegn på overbelastning. The Daily Galaxy spør med rette: «Is it too Late to Save Our Most Precious Resource?» Hvis vi setter sammen kunnskap fra ulike hav, får vi et skremmende bilde. Noen sikkord er plast, kunstgjødsel og CO2.

  • Plast samles av havstrømmer til spesielle steder, f eks nord for Hawaii, til enorme søppeløyer. Den brytes langsomt opp i mindre biter av sollyset og spises av fisk som tar feil av plast og mat. Som vi vet, inneholder plast mange kjemikalier, som skader både fisken og de som spiser den.
  • Overgjødsling fører til algeoppblomstring Det dreper fisk, og gir en eksplosjon i antall maneter. Østersjøen så ut som grønnsakssuppe i sommer. Alger og bakterier bruker desssuten opp all oksygen i vannet, slik at annet liv kveles.
  • CO2 løses opp i vannet, og gjør det surere. Det tærer på skallene til skalldyr, og gjør dem sårbare for angrep. Korallrev tæres opp. Havet har blitt to og en halv gang surere siden tida før den industrielle revolusjon.

Summen av alt dette er at vi sannsynligvis går mot jordens sjette store masseutryddelse, i havet som på landjorda. Og det blir kanskje den raskeste også. Det er ikke noen nyhet, men dette forholdet drukner kanskje i andre klimanyheter «Intet klima – ingen sak?» Sannheten er vel at alt henger sammen, og det grunnleggende problemet er homo sapiens. Hva vi gjør med det prolemet, er vanskelig å si.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.