NKUL 2008 – Hva er digital kompetanse i matematikk?

8. mai 2008 | By einberg | Filed in: digital kompetanse, læremidler, matematikk.

Universitetslektor Arne Amdal, PFU NTNU tok for seg muligheter og utfordringer ved bruk av digitale hjelpemidler for lærerutdannere og lærere i matematikk.

Amdal innledet med å si at motstanden mot nye ting har alltid vært stor i skolen. Rutepapir ble introdusert i 1833, men kom ikke i vanlig bruk før ved århundreskiftet. Diskusjonen dukker opp for hver ny ting som introduseres. Regnestaven, tabeller, lommereneren, grafisk lommeregner, datamaskinen. Læreplan for grunnskolen definerer hva digitale ferdigheter betyr i matematikk.

Grupper av programvare for matematikk:

  • Dynamisk programvare
  • Symbolbehandlende verktøy (CAS – Computer algebra systems)
  • Regneark
  • Tekstbehandling

Gruppe 1: Cabri, Geogebra, GeoNext, Geometric Sketchpad og mange fler
Her demonstrerte Amdal konstruksjon av en likesidet trekant, med et innvendig punkt, og felte ned normaler fra punktet til sidene i trekanten. Så at summen av avstandene fra punktene til sidene var konstant, uansett hvor han flyttet punktet.

Gruppe 2: Derive, Ample, Wiris, Maxima, Sage, Mathcad, MS Math, mm
Wiris ble vist. Kvadratrota av 12 ble gjort om til 2*kvadratrota av tre. Programmet integrerte, og løste ligninger, selv med ukjente koeffisienter.
MS Math viser også mellomregninger. Vanskelig å vite om elevene kan dette selv..

Gruppe 3: Excel, Open Office osv.
Eksempel: Laget et regneark i Excle som simulerte 500 kast med terning.

Gruppe 4: Tekstbehandling.
Er skriving av matematikk bortkastet tid? Matteeditoren i Office 2007 har blitt bedre.

PFU gir opplæring i bruk av ulike typer programvare, og det diskuterers ulike måter å bruke programmene på.

  1. Som illustrasjon av et begrep
  2. Som demonstrasjon eller forklaring, f.eks vinkelsummen i en trekant
  3. Som aktivitet, f.eks. ved å gi elevene oppskrifter på ting som skal gjøres (vinkelsummen) eller som en utfordring: (grafen til 1/x, punkt på grafen, tangent i punktet, skjæring med koordinataksene, trekant origo, b,c = areal 2, flytting av punkt gir fremdeles areal 2 – hvorfor?)
  4. CAS: Kontrollere svaret eller utføre kompliserte regnestykker. (Tangent til en tredjegradsgraf har 3 nullpunkter, i halveringspunktet mellom to nullpunkter, skjærer x-aksen i det tredje nullpunktet. Løste dette med CAS-verktøy. Geogebra + Wiris)
    (Faktorisering av (x^8-1) ga fire faktorer, (x^9) ga tre faktorer, (x^11-1) ga to faktorer, alle bare med hele tall Systemet i det?)

Spørsmål: hvilke verktøy bør videregående skole satse på?
Svar: Kan ikke gi noe fasitsvar, men de nevnte er aktuelle kandidater

Spørsmål: Hvorfor ble ikke pc-variantene av de grafiske kalkulatorne tatt med?
Svar: Det var vel fordi tematet var bruk av pc i klasserommet, men de kunne godt vært tatt med.

Spørsmål: Kjenner du til Universell matematikk
Svar: Nei, (fikk ikke med meg svaret)

Spørsmål: Burde ikke kommunikasjon av matematikk på nett bli forsøkt utviklet på en bedre måte? Det er vanskelig, det mangler et verktøy
Svar: Ikke så mye å si

Spørsmål: Fins det noe CAS som er gratis?
Svar: Ja, blant annet Maxima, men det har et litt vanskelig grensesnitt.

Kommentar: For svake elever kan saks og papir være like bra som GeoGebra.

Reklame til slutt fra Amdal: Videreutdanning i matematikkdidaktikk, fjernutdanning.

Oppdatert 10/5-08: Rettet noen skrivefeil. Det ble også gjort opptak av sesjonen med Amdal.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.