NDLA-kurs for lærere på Hell, den 13- og 14. mars 2008

15. mars 2008 | By einberg | Filed in: digital kompetanse, ikt, internett, læremidler, motivasjon, ndla, pedagogikk, skole, skrive, teknologi, web2.0.

I rekken av kurs for lærere, som holdes over hele landet, innledet Jarle Ragnar Meløy og Tommy Nordeng fra Firmaet Cerpus samlinga på Hell, der drøyt 50 lærere fra Nord- og Sør-Trøndelag i to dager fikk høre om NDLA, digitale læringsressurser og digitale verktøy.

Cerpus AS er leid inn som rådgivende firma for NDLA, blant annet fordi de er eksperter på emnekart, som er et sentralt verktøy for organiseringen av innholdet. Alt lærestoff på NDLA skal være relatert til læreplanmål. Dette fungerer slik at når man har navigert seg fram til noe fagstoff, ser man samtidig de tilknyttede læreplanmål. Tilsvarende, hvis man klikker på et læreplanmål, får man oversikt over alt fagstoff, forsøk og oppgaver som er knyttet til det.

Arne Olav Nygård og Leif Harboe sto for innholdet på resten av første dag, og Nygård innledet: ”Hvis lærere og elever i løpet av 20 minutter ikke skjønner hvordan et Web 2.0-verktøy fungerer, og hva det kan brukes til, er det ubrukelig!” Han fortsatt med å gi en del eksempler på hvilket forhold dagens ungdom har til tekstproduksjon, og stilte spørsmålet: ”Har skolen en for litterær tilnærming til leseferdigheter?” Det viser seg at mange elever som ikke definerer seg selv som lesende og skrivende personer leser enormt mye på nettet, og de skriver også mye, gjerne i ulik kode: nært talespråk med venner, på engelsk i internasjonale diskusjonsgrupper, og på bokmål med norske vokseneksperter.

Av de verktøyene som ble vist, var det nok Google documents, Scrapbook og Delicious som vakte mest oppmerksomhet, men også ting som Diigo, Jumpcut, Photostory, RSS-lesere og blogging ble oppfattet som nyttige. Harboe viste også hvordan programmet Markin kunne brukes til å gi skriftlige tilbakemeldinger til elevene en bedre, og jevnere kvalitet.

Faginnholdet i norsk på NDLA ble gjennomgått av de tidligere nevnte, i tillegg gikk Kristin Bøhle, fra naturfagsredaksjonen, og Agnes Brønstad, redaktør for Helse- og sosialfagredaksjonen gjennom sine nettsteder mer i detalj.

På dag 2 var det også satt av tid til utprøving av ressursene, og det ble diskutert hvordan deltakerne kunne arbeide med spredning av nyervervede kunnskaper og ferdigheter i eget fylke og på egen skole. Deltakerne gjennomførte en evaluering av NDLA-fagene, og deres erfaringer blir offentliggjort på NDLAs nettsted. Under diskusjonen om spredningsarbeidet, ble det tydelig at skolene tenkte å gjøre dette på ulike måter. I Sør-Trøndelag var det en ressursgruppe som var øremerket for opplæring innen IKT, og de var interessert i bestillinger fra skolene. Likevel trodde de ikke at det vil bli så mange forespørsler, og innså at de måtte lage et eller annet ferdig opplegg som de tilbyr som en pakke til skolene.

Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg avrundet det hele, og oppfordret alle til å ta med seg inntrykkene tilbake til sine respektive skoler. Hun kunne fortelle at hun hadde bedt alle rektorer i Nord-Trøndelag om å gi kursdeltakerne armslag til å spre budskapet. I tillegg er målsettingen at i tillegg alle faglige nettverk i fylket skal ha en person med god IKT-kompetanse.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.